Radyo, televizyon, bilgisayar ve internetin yaygınlaşmasına bağlı olarak, medyanın çocukların eğitiminde nasıl kullanılacağı üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Yetişkinler olarak çocukların eğitiminde medya araçlarını etkili kullanabilmek için tıklayınız.