Kongre Yayınları

Yayın Adı Görüntüle
I.Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018
Kongre Tutanağı ve Kararları Kitabı
Haklarımı Çalmayın!
Haklarımla Çocuğum!
I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi Birinci Taslağı
Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı
Bildiriler Kitabı-2
RTÜK / Akıllı İşaretler Çocukları Düşünür (Broşür)
Çocuk ve Medya Hareketi Büyük El Kitabı
Kongre Programı
Kongre Yönergesi (İngilizce)
Kongre Yönergesi
Kongre Projesi Broşürü
Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Proje Kitabı