YARIŞMA ADI

YARIŞMANIN AMACI

YARIŞMANIN KATILIMCI SAYISI

ÖDÜL TARİHİ

"Televizyon Yayınlarında Şiddet" Konulu Kompozisyon Yarışması

Çocukların şiddete ve zararlı yayınlara karşı geliştirdikleri düşünce ve sergiledikleri tutumları öğrenebilmek, televizyonun çocuklar üzerinde oluşturduğu etkileri anlamak ve bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlamak.

500.000 öğrenci katılmış, ön eleme sonucu 2872 adet kompozisyon Üst Kurulumuza gönderilmiştir. 5,6,7 ve 8. sınıf kategorisinden 12 öğrenci ödül almış, 10 öğrenci de mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

Ödül alan eserler için tıklayınız.

01 Haziran 2006

"Çocuk Gözüyle Akıllı İşaretler" Konulu Resim Yarışması

İlköğretim çağındaki çocukların Akıllı İşaretler Sembol Sistemine ilişkin duygu, düşünce ve beklentilerini resim yoluyla anlatmalarını sağlamak.

 

3984 adet resim Üst Kurulumuzda değerlendirilmeye alınmıştır. 1.2.3 – 4.5. - 6.7. ve 8. sınıf olmak üzere 3 kategoride 12 öğrenci ödül almış, her kategoriden 5'er kişiye de mansiyon ödülü verilmiştir. 

Ödül alan eserler için tıklayınız.

12 Nisan 2007

"Medya Okuryazarlığı" Konulu Şiir Yarışması

İlköğretim çağındaki çocukların medyayı doğru okumaları, yaşadıkları çevreye duyarlı olmaları, ülkenin sorunlarını bilen, medya mesajlarını akıl süzgecinden geçirebilen birer birey olarak yetişmeleri ve medyaya ilişkin duygu, düşünce ve beklentilerini şiir yoluyla dile getirmelerini sağlamak.

 

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen toplam 454 adet şiir, Seçici Kurul tarafından değerlendirilmeye alınarak dereceye girenler belirlenmiştir. 1.2.3 – 4.5. - 6.7. ve 8. sınıf olmak üzere 3 kategoride 12 öğrenci ödül almış, her kategoriden 5'er kişiye de mansiyon ödülü verilmiştir.

Medya Okuryazarlığı Şiir Kitabı için tıklayınız.

25 Nisan 2008

"Çocuklardan Televizyona Mektup" Konulu Mektup Yarışması

İlköğretim çağındaki çocuklarda televizyon yayınları konusunda farkındalık yaratmak ve aynı zamanda öğrencilere mektup yazma alışkanlığı kazandırmak.

 

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen toplam 509 adet mektup, Seçici Kurul tarafından değerlendirmeye alınarak 1.2.3 – 4.5. ve 6.7.8. sınıf öğrencilerinden oluşan üç kategoride 9 öğrenci ödül almış, her kategoriden beşer öğrenci de mansiyon ödülü kazanmıştır. 

Çocuklardan Televizyona Mektup Kitabı için tıklayınız.

30 Nisan 2009